DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2022


CINÉMA DES CHUTES
ST-NICOLAS


NE T'INQUIÈTE PAS CHÉRIE (122 min.) (13+)

Lundi au Mercredi: 18:40
Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30


AFTER L'ÉTERNITÉ (95 min.) (GDJE)

Lundi au Mercredi: 19:00
Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30


NIAGARA (106 min.) (G)

Lundi au Mercredi: 19:00
Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30


TRAIN À GRANDE VITESSE (126 min.) (13+VLV)

Lundi au Mercredi: 18:40
Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30


 • LA FEMME ROI (134 min.) (13+v)

  Lundi au Mercredi: 18:40
  Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30


  L'INVITATION (104 min.) (13+)

  Lundi au Mercredi: 19:00
  Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30


  TOP GUN : MAVERICK (130 min.) (G)

  Lundi au Mercredi: 18:40
  Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30


  TÉNOR (101 min.) (G)

  Mardi/Jeudi: 19:00


  JE VOUS SALUE SALOPE (81 min.) (G)

  Lundi/Mercredi: 19:00
  Jeudi: 13:00 / 21:30
> Consulter l'horaire <

 
festival festival


> Consulter les films à venir <


DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2022


CINÉMA DES CHUTES

ST-NICOLAS


SOURIRE (115 min.) (13+VH)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30
Samedi: 12:40 / 15:30 / 18:40 / 21:30
Dimanche/Lundi: 12:40 / 15:30 / 18:40
Mardi/Mercredi: 18:40


AINBO : PRINCESSE D'AMAZONIE (85 min.) (G)

Samedi à Lundi: 13:00 / 15:30


L'INVITATION (104 min.) (13+)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30
Samedi: 19:00 / 21:30
Dimanche à Mercredi: 19:00


AVENTURIERS : TAIWAN (75 min.)

Samedi: 13:00
Dimanche: 15:30
Lundi: 19:00


TOP GUN : MAVERICK (130 min.) (G)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30
Samedi: 15:30 / 18:40 / 21:30
Dimanche 12:40 / 18:40
Lundi: 12:40 / 15:30
Mardi/Mercredi 18:40


TRAIN À GRANDE VITESSE (126 min.) (13+VLV)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40
Samedi à Lundi: 12:40 / 18:40
Mardi/Mercredi: 18:40


LA FEMME ROI (134 min.) (13+V)

Vendredi/Jeudi: 21:30
Samedi: 15:30 / 21:30
Dimanche/Lundi: 15:30


CHUMS (116 min.) (13+LV)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30
Samedi: 12:40 / 15:30 / 18:40 / 21:30
Dimanche/Lundi: 12:40 / 15:30 / 18:40
Mardi/Mercredi: 18:40


NIAGARA (106 min.) (G)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30
Samedi: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30
Dimanche/Lundi 13:00 / 15:30 / 19:00
Mardi/Mercredi: 19:00MOONAGE DAYDREAM (VOASTF) (135 min.) (G)
Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30
Samedi: 12:40 / 15:30 / 18:40 / 21:30
Dimanche/Lundi: 12:40 / 15:30 / 18:40
Mardi/Mercredi: 18:40


NE T'INQUIÈTE PAS CHÉRIE (122 min.) (13+)

Vendredi/Jeudi: 13:00 / 18:40 / 21:30
Samedi: 12:40 / 15:30 / 18:40 / 21:30
Dimanche/Lundi: 12:40 / 15:30 / 18:40
Mardi/Mercredi: 18:40


> Consulter les films à venir <