CINÉ CLUB

SEMAINE DU 20 AVRIL AU 26 AVRIL 2018

 

 


CINÉMA LIDO

LA TERRE VUE DU COEUR

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00

 

LA BOLDUC

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30

 

LA SAISON MIRACLE

Vendredi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi à Mardi: 19:00 / 21:30

Mercredi: 13:00 / 21:30

Jeudi: 13:00

 

 

 

 


  • CINÉMA DES CHUTES

LA CONFESSION

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00

Samedi / Dimanche: 12:45 / 15:30

 

LA TERRE VUE DU COEUR

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00

 

LA BOLDUC

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30

 

 

LA SAISON MIRACLE

Vendredi à Jeudi: 19:00 / 21:30

 

 

   

festival festival
.........